Dịch Vụ Kế Toán Cat Nha Trang

Dịch vụ kế toán thuế

Uy tín - Chuyên Nghiệp

Kế Toán Thuế CAT

Uy tín - Chuyên Nghiệp

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Ngày Đăng : Thứ Bảy - 25/05/2024 | 14

Công ty kế toán thuế CAT cung cấp Dịch vụ làm báo cáo tài chính năm. Dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm. Dịch vụ báo cáo thuế cuối năm, dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm. Thuê làm báo cáo tài chính năm. Dịch vụ báo cáo tài chính

Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Rất nhiều DN hiện nay đang gặp khó khăn về việc:

 • Tình trạng hóa đơn, chứng từ lộn xộn, thiếu sót, mất hóa đơn, chứng từ.
 • Không kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn dẫn đến phạt truy thu thuế.
 • Không đủ các loại sổ kế toán, báo cáo tài chính, … hoặc có nhưng không đúng theo quy định của cơ quan thuế. Sổ sách, báo cáo được lập không căn cứ vào thực tế chứng từ của doanh nghiệp, sai số.
 • Nhân sự kế toán thường xuyên thay đổi nên đi làm cũng không có sự bàn giao chặt chẽ, đầy đủ với kế toán cũ.
 • – Số liệu kế toán không thống nhất, không có sự logic giữa các bút toán với các báo cáo thuế, báo cáo tài chính đã nộp.

1. Công việc báo cáo tài chính năm và báo cáo thuế năm

Dịch vụ báo cáo tài chính, khai thuế cuối năm của CAT thực hiện công việc sau:
 • Lập báo cáo tài chính cuối năm.
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân cuối năm (TNCN)
 • Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp cuối năm (TNDN)
 • Tư vấn, bổ sung chứng từ, tối ưu số thuế phải nộp cho chủ doanh nghiệp
 • Tư vấn phương thức hạn chế rủi ro thuế, cách thức bổ sung chứng từ cho các năm tiếp theo.

2. Quy trình báo cáo tài chính năm cho doanh nghiệp:

 • Thu thập thông tin là các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp
 • Khảo sát thực tế quy trình hoạt động của doanh nghiệp để lập chứng từ phù hợp thực tế, hạn chế rủi ro xảy ra
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, phân loại và sắp xếp chứng từ kế toán
 • Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp
 • Lập bảng lương, chấm công, tính lương, làm hợp đồng lao động từ khoán, thời vụ, cộng tác, từ 1 năm trở lên….
 • Lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển
 • Tính và lập các bảng khấu hao tài sản cố định
 • Kiểm tra tồn kho, xử lý âm kho, tồn kho dư nhiều
 • Tính giá thành, lập định mức giá thành
 • Lập dự toán công trình xây dựng, điều chỉnh dự toán cho phù hợp với nghiệm thu.
 • Hạch toán kế toán trên phần mền kế toán chuyên nghiệp
 • Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính năm, báo cáo kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính cuối năm TNDN.
 • Báo cáo tài chính cuối năm TNCN.
 • Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện
 • Lập và in các loại báo cáo Báo cáo tài chính cuối năm
 • In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định và nộp cơ quan thống kê.
 • Nộp các báo cáo quyết toán cho cơ quan thế và cơ quan liên quan.

3. Ngoài ra chúng tôi sẽ:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung có liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế cuối năm.
 • Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ.
 • Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế …

4. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ 

NỘI DUNG CÔNG VIỆC SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN DỊCH VỤ; THƯƠNG MAI; TƯ VẤN SẢN XUẤT; GIA CÔNG; NHÀ HÀNG XÂY DỰNG; LẮP ĐẶT; SỬA CHỮA
– Tư vấn miễn phí suốt quá trình
hoạt động.
– Tối ưu tiền thuế phải nộp theo
đúng pháp luật hiện hành.
– Báo cáo thuế hàng tháng /quý
(TNCN, TNDN,  GTGT, Hóa đơn,
Môn bài, TK Ngân hàng).
– Lập sổ sách chứng từ. (Kèm phụ lục).
– Báo cáo cơ quan thuế, sở kế hoạch,
cơ quan thống kê.
– Giải trình cơ quan thuế./.
Tổng hóa đơn 1 tháng (VNĐ) (VNĐ) (VNĐ)
Không phát sinh 300.000 300.000 300.000
1-> 10 500.000 500.000 500.000
11- > 20 800.000 1.000.000 1.000.000
21 -> 50 1.500.000 1.900.000 2.200.000
51 -> 70 2.000.000 2.200.000 2.500.000
71 -> 100 2.500.000 2.800.000 3.100.000
101 -> 150 3.100.000 3.500.000 3.800.000
> 150 Thỏa thuận Thỏa thuận Thỏa thuận
Quyết toán cuối năm. Thu thêm 1 tháng chi phí

5. Công ty CAT cam kết :

 • In đầy đủ Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, sổ sách kế toán theo quy định của pháp luật kế toán để phục vụ thanh tra thuế. Giao toàn bộ file mềm, word, excel, Misa của công ty để phục vụ thành tra, kiểm tra thuế với cơ quan thuế sau này.
 • Làm dịch vụ báo cáo tài chính chi tiết, rõ ràng, đúng thời gian theo hợp đồng.
 • Có trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế và các cơ quan có chức năng.
 • Bảo vệ lợi ích tối đa cho doanh nghiệp là phương châm của chúng tôi.
 • Hỗ trợ Công ty, Doanh nghiệp sau khi làm dịch vụ

DANH SÁCH SỔ SÁCH KẾ TOÁN

(Công ty kế toán CAT cam kết in đầy đủ sổ sách sau để phục vụ thanh tra, kiểm tra thuế)

I. HỒ SƠ ĐÓNG THEO QUYỂN:

 1. Báo cáo kết quả kinh doanh
 2. Bảng cân đối phát sinh
 3. Sổ nhật ký chung
 4. Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết TK ngân hàng
 5. Sổ tổng hợp công nợ – chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng
 6. Sổ tổng hợp công nợ – chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp
 7. Sổ cái các tất cả các tài khoản: 111,112,…..911
 8. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho
 9. Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa, thành phẩm
 10. Thẻ tính giá thành

II. ĐÓNG TỪNG QUYỂN:

11. Phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi. Số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự (NĂM).

III. IN RA LƯU TRỮ BÌA LÁ:

 1. Sổ chi tiết tiền vay (NĂM).
 2. Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ (NĂM).
 3. Sổ khấu hao tài sản cố định (NĂM).
 4. Sổ khấu hao công cụ dụng cụ (NĂM).
 5. Sổ chi phí đầu tư xây dựng (NĂM).
 6. Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (NĂM).
 7. Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu (NĂM).
 8. Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh (NĂM).
 9. Bảng chấm công, bảng lương, hợp đồng lao động, cam kết 02/KK, bảng kê 01/TNDN, Hợp đồng thuê nhà, thuê xe….(nếu có).
 10. Tờ khai nộp cơ quan thuế GTGT, TNN, TNCN…. Kèm thông báo cơ quan thuế chấp nhận (có chữ ký số của cơ quan thuế).
 11. Biên bản xác nhận công nợ nếu chưa thanh toán của từng đối tượng cuối năm (DN Tự làm).

*** Tất cả các sổ sách, chứng từ in ra phải có chữ ký người đại diện pháp luật và người lập biểu.
*** Sổ sách phải có cộng chuyển trang sau.
*** Phải có thông tin ngày tháng năm rõ ràng.
*** Đóng dấu giáp lai lên sổ sách.

 

Tác giả bài viết : admin

0901 869 879
Liên hệ