Dịch Vụ Kế Toán Cat Nha Trang

Dịch vụ kế toán thuế

Uy tín - Chuyên Nghiệp

Kế Toán Thuế CAT

Uy tín - Chuyên Nghiệp

Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Khánh Hòa

Ngày Đăng : Thứ Bảy - 25/05/2024 | 19

Đại lý thuế CAT, Công ty kế toán kiểm toán CAT chuyên cung cấp dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại các địa bàn Tỉnh Khánh Hòa (Cam Lâm, Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa, Van Ninh…). Hầu hết khách hàng, kế toán khi hoàn thuế sẽ lung túng vì chưa từng lập hồ sơ hoàn thuế, và sẽ không biết hoàn thuế GTGT như thế nào, các bước hoàn thuế GTGT ra sao, điều kiện hoàn thuế GTGT, Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư như thế nào ?….. Nay CTY Kế toán, Kiểm toán, đại lý thuế CAT sẽ trả lời phần nào đó giúp khách hàng hiểu rõ hơn.

HOÀN THUẾ GTGT DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI KHÁNH HÒA

I. Hoàn thuế GTGT là gì ?

Thực chất việc hoàn thuế GTGT là nhằm hoàn lại vốn đầu tư, vốn lưu động mà doanh nghiệp đã bỏ ra trước đó. Nay doanh nghiệp cần số vốn đó để đầu tư, kinh doanh, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan thuế sẽ kiểm tra, phê duyệt và chuyển hồ sơ sang kho bạc hoàn trả lại số tiền đó cho người nộp thuế. Thường Chỉ có dự án chưa đi vào hoạt động, đang trong quá trình xây dựng dở dang hoặc Công ty có xuất khẩu, không có thuế GTGT đầu ra phải nộp nhiều, mà số thuế khấu trừ lại quá lớn.

II. Điều kiện hoàn thuế GTGT Khánh Hòa

Điều kiện hoàn thuế chung của dự án đầu tư, của hàng xuất khẩu:
 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
 • Dự án đầu tư mới chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo từng năm.  Hoặc nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.
 • Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng
 • Công ty giải thể sẽ được hoàn lại số thuế còn dư
  • Ví dụ: Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư mới tại Hưng Yên, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công ty A thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại Hà Nội trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư. Tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (900 triệu đồng), vậy Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 8/2016 là 400 triệu đồng.
  • Ví dụ: Công ty B có trụ sở chính tại Hải Phòng, tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư mới tại Thái Bình, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công ty B thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại Hải Phòng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư. Tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 200 triệu đồng. Công ty B phải bù trừ 200 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (200 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công ty B có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 300 triệu đồng. Công ty B được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.
  • Ví dụ: Công ty C có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư mới tại Đồng Nai, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công ty C thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại TP. Hồ Chí Minh trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư. Tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 300 triệu đồng. Công ty C phải bù trừ 300 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (300 triệu đồng). Vậy, kỳ tính thuế tháng 8/2016 Công ty C có số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết là 200 triệu đồng. Công ty C không thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, Công ty C thực hiện kết chuyển 200 triệu đồng vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tháng 9/2016.
  • Ví dụ: Công ty D có trụ sở chính tại thành phố Đà Nẵng, tháng 7/2016, Công ty có dự án đầu tư mới tại Quảng Nam, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế, Công ty D thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này tại thành phố Đà Nẵng trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư. Tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 100 triệu đồng. Vậy, tại kỳ tính thuế tháng 8/2016, số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư (500 triệu đồng) thuộc trường hợp được xét hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư, số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (100 triệu đồng) thì được khấu trừ vào kỳ tính thuế tháng 9/2016.

III. Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư, xuất khẩu thường gặp:

Những dự án nào, hay xuất khẩu nào được hoàn thuế GTGT, Thường Đại lý thuế CAT hay hoàn thuế các dự án sau:
– Hoàn thuế GTGT dự án điện mặt trời: thường là dự án < 1M, Có vốn đầu tư từ 8 – 16 tỷ tùy thuộc vào mức đầu tư, tùy thuộc vào vị trí quỹ đất, điều kiện hoàn là trước thời điểm phát sinh doanh thu dự án. Và các hồ sơ phát lý như Mặt bằng, Trang trại, Báo cáo doanh thu, quyết định phê duyệt dự án, sổ sách kế toán, sổ chi tiết các tài khoản, cân đối phát sinh, hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn, UNC, v.v.v và rất nhiều hồ sơ khác.
– Hoàn thuế GTGT dự án đầu tư như: Khách sạn, nhà máy, resort v..v.v thì hồ sơ khá phức tạp gồm, giấy phép liên quan đến xây dựng, quy hoạch, quan trắc môi trường, đất đai, hồ sơ kế toán liên quan, v.v.v.
– Hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu: Đối với xuất khẩu thì bắt buộc phải có hợp đồng, chuyển khoản, bộ tờ khai đầy đủ hồ sơ, các hồ sơ ké toán như hóa đơn, UNC, v.v..v
– Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu: tùy trường hợp cụ thể có cách giải quyết khác nhau.

IV. Hoàn thuế GTGT như thế nào hay các bước hoàn thuế GTGT

Bước 1: Xác định kỳ hoàn thuế GTGT
Bước 2: Lập đúng tờ khai GTGT
Bước 3: Nộp đề nghị hoàn
Bước 4: Đợi thanh tra kiểm tra liên hệ
Bước 5: Nhận tiền
Bước 6: Lập tờ khai trừ số tiền đã nhận do hoàn thuế hoặc bù trừ thuế phải nộp.

V. Dịch vụ hoàn thuế GTGT Khánh Hòa:

Phí dịch vụ hoàn thuế GTGT: Không quá 3% số thuế được hoàn, Thường là 15.000.000đ – 20.000.000đ

Chuẩn bị hồ sơ Hoàn thuế GTGT:

 • Thu thập Hồ sơ pháp lý theo yêu cầu của cơ quan thuế;
 • Thu thập Hóa đơn chứng từ, Hồ sơ Kế toán;
 • Thu thập các hợp đồng trong nước và xuất khẩu;
 • Thu thập hồ sơ thanh toán công nợ (chứng từ ngân hàng liên quan).

Thực hiện công việc Hoàn thuế GTGT chi tiết:

 • Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn đầu vào, đầu ra;
 • Lập, Kiểm tra và soát xét Hồ sơ Hoàn thuế Giá trị gia tăng;
 • Tư vấn, Hướng dẫn điều chỉnh hồ sơ để được hoàn thuế tối ưu nhất;
 • Thống nhất và Soạn thảo Hồ sơ Hoàn thuế Giá trị gia tăng;
 • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị hoàn thuế;
 • Thay mặt doanh nghiệp, trực tiếp nộp Hồ sơ Hoàn thuế tại Cơ quan thuế;
 • Theo dõi, cập nhật thông tin hồ sơ hoàn thuế;
 • Thay mặt doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế các nội dung liên quan đến hồ sơ hoàn thuế
 • Nhận quyết định hoàn thuế tại cơ quan thuế.

Tác giả bài viết : admin

0901 869 879
Liên hệ