Dịch Vụ Kế Toán Cat Nha Trang

Dịch vụ kế toán thuế

Uy tín - Chuyên Nghiệp

Kế Toán Thuế CAT

Uy tín - Chuyên Nghiệp

Bảng giá dịch vụ kế toán trọn gói Khánh Hòa

Ngày Đăng : Thứ Hai - 06/05/2024 | 54

Đến với kế toán CAT Nha Trang các doanh nghiệp yên tâm 100% với đội ngũ kế toán có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, tận tâm và CAM KẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM:

 • Chịu hoàn toàn trách nhiệm trên tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo kế toán do Kế Toán CAT thực hiện trên cơ sở số liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp (chứng từ hóa đơn hợp lệ theo quy định của pháp luật).
 • Chịu trách nhiệm giải trình, giải thích hồ sơ kế toán thuế khi cơ quan nhà nước có yêu cầu đối với số liệu kế toán do CAT thực hiện kể cả khi đã kết thúc hợp đồng.
 • Hàng tháng/quý CAT sẽ cử nhân viên đến trực tiếp địa chỉ khách hàng để lấy chứng từ, mọi vấn đề về kê khai thuế CAT sẽ cung cấp thông tin kịp thời đến email khách hàng.
 • CAT luôn cam kết và chịu trách nhiệm bảo mật thông tin kế toán của khách hàng, ngay cả khi hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã chấm dứt.
 • Tư vấn miễn phí suốt quá trình hoạt động.Tối ưu tiền thuế phải nộp theo đúng pháp luật hiện hành.

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI THEO THÁNG:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
SỐ LƯỢNG
HÓA ĐƠN
DỊCH VỤ;
THƯƠNG MAI;
TƯ VẤN
SẢN XUẤT;
GIA CÔNG;
NHÀ HÀNG
XÂY DỰNG;
LẮP ĐẶT;
SỬA CHỮA
– Tư vấn miễn phí suốt quá trình
hoạt động.
– Tối ưu tiền thuế phải nộp theo
đúng pháp luật hiện hành.
– Báo cáo thuế hàng tháng /quý
(TNCN, TNDN,  GTGT, Hóa đơn,
Môn bài, TK Ngân hàng).
– Lập sổ sách chứng từ. (Kèm phụ lục).
– Báo cáo cơ quan thuế, sở kế hoạch,
cơ quan thống kê.
– Giải trình cơ quan thuế./.
Tổng hóa đơn
1 tháng
(VNĐ)
(VNĐ)
(VNĐ)
Không phát sinh
300.000
300.000
300.000
1-> 10
500.000
500.000
500.000
11- >20
800.000
1.000.000
1.000.000
21 -> 50
1.500.000
1.900.000
2.200.000
51 -> 70
2.000.000
2.200.000
2.500.000
71 -> 100
2.500.000
2.800.000
3.100.000
101 -> 150
3.100.000
3.500.000
3.800.000
> 150
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Quyết toán
cuối năm. ***
Thu thêm 1 tháng chi phí

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

1- CÔNG VIỆC THỦ TỤC THUẾ

1.1.  Khai thuế ban đầu cho công ty mới thành lập;
1.2.  Khai thuế, lệ phí môn bài hàng năm;
1.3.  Đăng ký Mã số thuế Thu nhập cá nhân cho người lao động mới, đăng ký giảm trừ gia cảnh;
1.4.  Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng tháng theo quy định;
1.5.  Lập các báo cáo thuế gửi cho cơ quan thuế hàng quý theo quy định;
1.6.  Khai thuế TNDN tạm tính  theo Quý theo quy định (nếu có);
1.7.  Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm;
1.8.  Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhận (TNCN) năm;
1.9.  Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định;
1.10. Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;
1.11. Thông báo cho doanh nghiệp số tiền thuế phải nộp khi có phát sinh.

2- CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

2.1.  Soát xét các chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật cụ thể: kiểm tra thông tin doanh nghiệp, kiểm tra hóa đơn đã được cơ thuế chấp nhận hay chưa, kiểm tra hóa đơn hết hiệu lực (đã báo hũy, báo cháy, mất, hóa đơn doanh nghiệp bỏ trốn, hết giá trị sử dụng theo thông báo cơ quan thuế)
2.2.  Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán;
2.3.  Thực hiện ghi sổ kế toán trên phầm mềm để báo cáo thuế;
2.4.  Lập báo cáo nhập, xuất, tồn hàng tháng;
2.5.  Tính khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ;
2.6.  Lập và in các lọai sổ sách kế toán theo quy định;
2.7.  Lập báo cáo tài chính;
2.8.  Xác định kết quả kinh doanh;
2.9.  Đứng tên nhân viên làm kế toán;

3- CÔNG VIỆC TƯ  VẤN, GIẢI TRÌNH THUẾ

3.1. Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho quý doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện.
3.2. Làm việc với công ty kiểm toán (nếu có).
3.3. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế trong phạm vi công việc đã thực hiện.

4- CÔNG VIỆC BÁO CÁO

4.1. Báo cáo thống kê.
4.2. Báo cáo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5- NHẬN CHỨNG TỪ VÀ NỘP BÁO CÁO

5.1.  Nhận chứng từ từ khách hàng.
5.2.  Nộp báo cáo thuế cho cơ quan thuế.

DANH SÁCH SỔ SÁCH KẾ TOÁN

(Công ty kế toán CAT cam kết in đầy đủ sổ sách sau để phục vụ thanh tra, kiểm tra thuế)

I. ĐÓNG THEO THÁNG:

 1. Báo cáo kết quả kinh doanh (THÁNG).
 2. Bảng cân đối phát sinh (THÁNG).
 3. Sổ nhật ký chung (THÁNG).
 4. Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết TK ngân hàng (THÁNG).
 5. Sổ tổng hợp công nợ – chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng (THÁNG).
 6. Sổ tổng hợp công nợ – chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp (THÁNG).
 7. Sổ cái các tất cả các tài khoản: 111,112,…..911 (THÁNG).
 8. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn kho (THÁNG).
 9. Sổ chi tiết vật tư, hàng hóa, thành phẩm (THÁNG).
 10. Thẻ tính giá thành (THÁNG).

II. ĐÓNG TỪNG QUYỂN:

 1. Phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi. Số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự (NĂM).

III. IN RA LƯU TRỮ BÌA LÁ:

 1. Sổ chi tiết tiền vay (NĂM).
 2. Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ (NĂM).
 3. Sổ khấu hao tài sản cố định (NĂM).
 4. Sổ khấu hao công cụ dụng cụ (NĂM).
 5. Sổ chi phí đầu tư xây dựng (NĂM).
 6. Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (NĂM).
 7. Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu (NĂM).
 8. Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh (NĂM).
 9. Bảng chấm công, bảng lương, hợp đồng lao động, cam kết 02/KK, bảng kê 01/TNDN, Hợp đồng thuê nhà, thuê xe….(nếu có).
 10. Tờ khai nộp cơ quan thuế GTGT, TNN, TNCN…. Kèm thông báo cơ quan thuế chấp nhận (có chữ ký số của cơ quan thuế).
 11. Biên bản xác nhận công nợ nếu chưa thanh toán của từng đối tượng cuối năm (DN Tự làm).
*** Tất cả các sổ sách, chứng từ in ra phải có chữ ký người đại diện pháp luật và người lập biểu.
*** Sổ sách phải có cộng chuyển trang sau.
*** Phải có thông tin ngày tháng năm rõ ràng.
*** Đóng dấu giáp lai lên sổ sách.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: 67 Lê Hiến Mai, Phước Hải, TP Nha Trang
Điện thoại: 0901.869.879
Email: ktthue.cat@gmail.com
Web: ketoanthuecat.com.vn

Tác giả bài viết : admin

0901 869 879
Liên hệ